Anamorphs in the Strophariaceae (Basidiomycota, Agaricales).

G. Walther, M. Weiss

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)551-566
  TijdschriftBotany
  Volume86
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit