Anansi: een verhaal van migratie. Verslag van het symposium gehouden op 15 juni 2007 op het Meertens Instituut te Amsterdam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

288 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)40-59
TijdschriftVertel eens...
Volume2
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit