Anatoly Liberman, An Analytic Dictionary of English Etymology. An Introduction. With the Assistance of J. Lawrence Mitchell. University of Minnesota Press. Minneapolis / London. 2008. Includes bibliographical references and index. [Review of: A. Liberman (2008) An Analytic Dictionary of English Etymology.]

A. Dykstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

59 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)1-3
TijdschriftTrefwoord
Volume2009
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit