Anatomical and functional demonstration of a multisynaptic suprachiasmatic adrenal (cortex) pathway

R.M. Buijs, J. Wortel, J.J. van Heerikhuize, G.J. ter Horst, A. Kalsbeek, R. Teclemariam-Mesbah

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftSociety for Neuroscience - Abstracts
Volume23
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit