Anatomical demonstration of the suprachiasmatic nucleus-pineal pathway

R. Teclemariam-Mesbah, G.J. ter Horst, F. Postema, J. Wortel, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

183 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)171-182
TijdschriftJCN
Volume406
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit