Anatomical investigation of potential contacts between climbing fibers and cerebellar golgi cells in the mouse.

E. Galliano, M. Baratella, M. Sgritta, T.J.H. Ruigrok, E.D. Haasdijk, F.E. Hoebeek, E. D'Angelo, D. Jaarsma, C.I. De Zeeuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)59
TijdschriftFrontiers in Neural Circuits
Volume7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit