Ancestral predisposition toward a domesticated lifestyle in the termite-cultivated fungus Termitomyces

Lennart J.J. van de Peppel* (Co-auteur), Mathijs Nieuwenhuis, Benjamin Auxier, Alexey A. Grum-Grzhimaylo, Martha E. Cárdenas, Z. Wilhelm de Beer, D. Jean Lodge, Matthew E. Smith, Thomas W. Kuyper, Ana E. Franco-Molano, Timothy J. Baroni, Duur K. Aanen (Co-auteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ancestral predisposition toward a domesticated lifestyle in the termite-cultivated fungus Termitomyces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds