Ancestry and diversity of the HMG box superfamily

V. Laudet, D. Stehelin, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

295 Citaten (Scopus)
459 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2493-2501
TijdschriftNucleic Acids Research
Volume21
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit