Ancient dispersal of the human fungal pathogen Cryptococcus gattii from the Amazon rainforest

F. Hagen, P.C. Ceresini, I. Polacheck, H. Ma, F. van Nieuwerburgh, T. Gabaldon, S. Kagan, E.R. Pursall, H.L. Hoogveld, L.J. van Iersel, G.W. Klau, S.M. Kelk, L. Stougie, K.H. Bartlett, K. Voelz, L.P. Pryszcz, E. Castaneda, M. Lazera, W. Meyer, D. DeforceJ.F.G.M. Meis, R.C. May, C.H.W. Klaassen, T. Boekhout

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

74 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ancient dispersal of the human fungal pathogen Cryptococcus gattii from the Amazon rainforest'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology