Ancient lineages and contemporary gene flow: interspecific hybridization in Daphnia

K. Schwenk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)33
  TijdschriftZoology Analysis of Complex Systems
  Volume101
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit