Andere economen gezocht. [Essay]

H.P. van Dalen, C.G. Koedijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)39
TijdschriftDe Volkskrant
StatusGepubliceerd - 13 jun. 2009

Citeer dit