Anderhalve eeuw stijging van de levensduur: een succesverhaal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

10 Downloads (Pure)

Samenvatting

De afgelopen anderhalve eeuw is de welvaart enorm toegenomen. Dat heeft niet alleen geleid tot een rijker, maar ook een veel langer leven. In 1865 was de
levensverwachting bij geboorte nog maar 36 jaar. Nu is dat toegenomen tot ruim 81 jaar. Aanvankelijk kwam dat vooral door een sterke daling van de kindersterfte. De afgelopen vijftig jaar is juist veel winst geboekt onder ouderen. De levensduur
neemt elke week een dag toe. Zal dit zich de komende decennia voortzetten?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-3
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume33
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit