Andrew Hicks, Composing the World: Harmony in the Medieval Platonic Cosmos, Critical Conjunctures in Music and Sound 1. New York: Oxford University Press, 2017. xix + 321 pp. GBP 34.99. ISBN 978 0 19 065820 5.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)67-70
TijdschriftPlainsong and Medieval Music
Volume27
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit