Andrzej Pekalski Networks of Scientific Interests with Internal Degrees of Freedom through Self-citation Analysis

M. Ausloos, R. Lambiotte, A. Scharnhorst, I. Hellsten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)371-384
  TijdschriftInternational Journal of Modern Physics C
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit