Andrzej Pekalski networks of scientific interests with internal degrees of freedom through self-citation analysis

M. Ausloos, R. Lambiotte, A. Scharnhorst, I. Hellsten

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijkpeer review

    Originele taal-2Niet gedefinieerd
    Titelhttp://arxiv.org/abs/0710.1800
    StatusGepubliceerd - 2007

    Citeer dit