Aneurysms of the abdominal aorta in older adults: The Rotterdam Study

H.J. Pleumeekers, A.W. Hoes, E. van der Does, H. van Urk, A. Hofman, P.T.V.M. de Jong, D.E. Grobbee

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

186 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1291-1299
TijdschriftAmerican Journal of Epidemiology
Volume142
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit