Angela Vanhaelen, The Moving Statues of Seventeenth Century Amsterdam. Automata, Waxworks, Foutains, Labyrinths [review]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

9 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)240-242
TijdschriftAmstelodamum
Volume2022
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - dec. 2022

Citeer dit