Angular leaf spot of Saururus caused by Phaeoramularia saururi comb. nov.

P.W. Crous, N.E. El-Gholl, S.E. Walker, T.S. Schubert

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)7-13
  TijdschriftMycotaxon
  Volume72
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit