Angus Fletcher, Storythinking: The New Science of Narrative Intelligence

Anna Dijkstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftThe British Society for Literature and Science
StatusGepubliceerd - 18 mrt. 2024

Citeer dit