Animal and in silico models for the study of sarcomeric cardiomyopathies

Dirk J Duncker, Jeroen Bakkers, Bianca J Brundel, Jeff Robbins, Jil C Tardiff, Lucie Carrier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

41 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Animal and in silico models for the study of sarcomeric cardiomyopathies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences