Animal Bodies between Wonder and Natural History: Taxidermy in the Cabinet and Menagerie of Stadholder Willem V (1748–1806)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1110-1131
Aantal pagina's22
TijdschriftJournal of Social History
Volume52
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 21 mei 2019

Citeer dit