Animal Bone Char Solubilization with Itaconic Acid Produced by Free and Immobilized Aspergillus terreus Grown on Glycerol-Based Medium

N. Vassilev, A. Medina, B. Eichler-Lobermann, E. Flor-Peregrin, M. Vassileva

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Animal Bone Char Solubilization with Itaconic Acid Produced by Free and Immobilized Aspergillus terreus Grown on Glycerol-Based Medium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds