Animal studies in clinical MRI scanners: A custom setup for combined fMRI and deep-brain stimulation in awake rats

Maik Derksen, Valerie Rhemrev, Marijke van der Veer, Linda Jolink, Birte Zuidinga, Tosca Mulder, Liesbeth Reneman, Aart Nederveen, Matthijs Feenstra, Ingo Willuhn, Damiaan Denys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

40 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Animal studies in clinical MRI scanners: A custom setup for combined fMRI and deep-brain stimulation in awake rats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences