Animating the development of Social Networks over time using a dynamic extension of multidimensional scaling.

L. Leydesdorff, T. Schank, A. Scharnhorst, W. de Nooy

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)611-626
  TijdschriftEl Professional de la Información
  Volume17
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit