Ann Stoler, Along the Archival Grain. Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense [Review of: A. Stoler (2009) Along the Archival Grain. Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense]

A.C.M. Kappelhof

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)41-43
TijdschriftArchievenblad
Volume115
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit