Ann Yearsley and Hannah More, Patronage and Poetry. By Kerri Andrews. London: Pickering & Chatto. 2013. 208 p. £60 (hb). ISBN 978-1-84893-151-0.

Francesca Scott

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)153–154
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal for Eighteenth-Century Studies
Volume39
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 28 jan. 2016

Citeer dit