Annotated list of Cercospora species (epithets a-b) described by C. Chupp

U. Braun, P.W. Crous, N. Pons

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  11 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)112-127
  TijdschriftFeddes Repertorium
  Volume113
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit