Annual changes in nutrient, DOC and POC concentrations and their relationship with chemical and biological processes in a closed estuary

H.J. Lindeboom, A.G.A. Merks

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)315-329
  TijdschriftMitteilungen aus dem Geologisch-Paläontologischen Institut der Universität Hamburg
  Volume55
  StatusGepubliceerd - 1983

  Citeer dit