Annual incidence rate of schizophrenia and schizophrenia spectrum disorders in a longitudinal population-based cohort study.

A.L. Sutterland, J.P. Dieleman, J.G. Storosum, B.A.C. Voordouw, J.S. Kroon, J. Veldhuis, D. Denys, L. De Haan, M.C.J.M. Sturkenboom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1357-1365
TijdschriftSocial Psychiatry and Psychiatric Epidemiology
Volume48
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit