Anorexia nervosa en bulimia nervosa: ziekten van de hypothalamus?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

139 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)14-15
TijdschriftCNS Review
Volume1
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit