Another Man from Marburg: Frank Deppe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7-8
Aantal pagina's2
TijdschriftOn the Waterfront: Newsletter of the Friends of the IISH
Nummer van het tijdschrift30
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit