Anoxic survival of Macoma balthica: the effect of antibiotics, molybdate and sulphide

A. De Zwaan, B. Schaub, J.M.F. Babarro

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Anoxic survival of Macoma balthica: the effect of antibiotics, molybdate and sulphide'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences