Anoxic survival of Macoma balthica: the effect of antibiotics, molybdate and sulphide

A. De Zwaan, B. Schaub, J.M.F. Babarro

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  23 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Anoxic survival of Macoma balthica: the effect of antibiotics, molybdate and sulphide'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences