Antagonism between two root-associated beneficial Pseudomonas strains does not affect plant growth promotion and induced resistance against a leaf-chewing herbivore

Nurmi Pangesti (Co-auteur), Simon Vandenbrande, Ana Pineda, Marcel Dicke, Jos M. Raaijmakers, Joop J.A. Van Loon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummerfix038
TijdschriftFEMS Microbiology Ecology
Volume93
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit