Anther smut transmission in Silene latifolia and Silene dioica: Impact of host traits, disease frequency, and host density

A. Biere, S.C. Honders

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  340 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Anther smut transmission in Silene latifolia and Silene dioica: Impact of host traits, disease frequency, and host density'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences