Anthony Blom en het 'Vervolg van den Surinaamschen landman'

G.J. Oostindie, A. van (Alex) Stipriaan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

373 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)136-146
TijdschriftOSO: tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraibisch gebied
Volume10
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit