Anthropologists, Historians and the Pulse of the Archive

H.W. Roodenburg

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

438 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Plaats van productieAmsterdam
UitgeverijVU University Press
Aantal pagina's35
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit