Anti-fungal properties of chitinolytic dune soil bacteria

W. De Boer, P.J.A. Klein Gunnewiek, P. Lafeber, J.H. Janse, B.E. Spit, J.W. Woldendorp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  132 Citaten (Scopus)
  7 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Anti-fungal properties of chitinolytic dune soil bacteria'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences