Anti-immigrant Attitudes in the European Union: What Role for Values?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)316–324
TijdschriftFilosofija Sociologija
Volume32
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 12 dec. 2021

Citeer dit