Anti-inflammatory effect by lentiviral-mediated overexpression of IL-10 or IL-1 receptor antagonist in rat glial cells and macrophages.

M.E. van Strien, D. Mercier, B. Drukarch, J.J. Breve, S. Poole, R. Binnekade, J.G. Bol, B. Blits, J. Verhaagen, A.M. Van Dam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)662-671
TijdschriftGene Therapy
Volume17
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit