Antibacteriële profylaxe bij electieve en niet-electieve intra-oculaire chirurgische ingrepen en behandeling van postoperatieve endophthalmitis

P.T.V.M. de Jong, A.M. Horrevorts, G.J. Platenkamp, W.H. Beekhuis, C.J.G. van Tilburg, M.F. Michel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

116 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2608-2611
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume133
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit