Antibodies against gamma-aminobutyric acid: Specificity studies and immunocytochemical results

P. Seguela, M. Geffard, R.M. Buijs, M. le Moal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

237 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's3888-3892
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit