Antibodies against small molecules: an application to GABA

Ph. Seguela, M. Geffard, R.M. Buijs, M. le Moal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit