Antibodies to skeletal muscle in myasthenia gravis. Part 1. Diagnostic value for the detection of thymoma

J B Kuks, P C Limburg, G Horst, J Dijksterhuis, H J Oosterhuis

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    10 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Antibodies to skeletal muscle in myasthenia gravis. Part 1. Diagnostic value for the detection of thymoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences