Antibodies to small transmitter molecules and peptides: production and application of antibodies to dopamine, serotonin, GABA, vasopressin, vasoactive intestinal peptide, neuropeptide Y, somatostatin and substance P

R.M. Buijs, C.W. Pool, J.J. van Heerikhuize, A.A. Sluiter, P.J. van der Sluis, M. Ramkema, T.P. van der Woude, E. van der Beek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

274 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)213-221
TijdschriftBiomedical Research (Tokyo, Japan)
Volume10
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit