Anticipatory grip force control using a cerebellar model.

J.R. de Gruijl, P. Van der Smagt, C.I. De Zeeuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)777-786
TijdschriftNeuroscience
Volume162
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit