Anticipointment Detection in Event Tweets

Florian A. Kunneman, Margot van Mulken, A. van den Bosch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Anticipointment Detection in Event Tweets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences