Antifungal rhizosphere bacteria can increase as response to the presence of saprotrophic fungi

W. De Boer, M.P.J. Hundscheid, P.J.A. Klein Gunnewiek, A.S. De Ridder-Duine, C. Thion, J.A. van Veen, A. Van der Wal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

267 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Antifungal rhizosphere bacteria can increase as response to the presence of saprotrophic fungi'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences