Antifungal rhizosphere bacteria can increase as response to the presence of saprotrophic fungi

W. De Boer, M.P.J. Hundscheid, P.J.A. Klein Gunnewiek, A.S. De Ridder-Duine, C. Thion, J.A. van Veen, A. Van der Wal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

267 Downloads (Pure)

Zoekresultaten