Antifungal susceptibility of emerging dimorphic pathogens in the family Ajellomycetaceae

Karolina Dukik, Abdullah M.S. Al-Hatmi, Ilse Curfs-Breuker, Dirk Faro, Sybren De Hoog, Jacques F. Meis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

The in vitro susceptibilities of 24 molecularly identified dimorphic fungi belonging to the genera Adiaspiromyces, Blastomyces, and Emergomyces within the family Ajellomycetaceae were tested against 8 standard antifungal agents using CLSI document M38-A2. Amphotericin B and posaconazole had the lowest geometric mean MICs (
Originele taal-2Engels
TijdschriftAntimicrobial Agents and Chemotherapy
Volume62
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 jan. 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Antifungal susceptibility of emerging dimorphic pathogens in the family Ajellomycetaceae'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit