Antifungal susceptibility of emerging dimorphic pathogens in the family Ajellomycetaceae

Karolina Dukik, Abdullah M.S. Al-Hatmi, Ilse Curfs-Breuker, Dirk Faro, Sybren De Hoog, Jacques F. Meis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

26 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The in vitro susceptibilities of 24 molecularly identified dimorphic fungi belonging to the genera Adiaspiromyces, Blastomyces, and Emergomyces within the family Ajellomycetaceae were tested against 8 standard antifungal agents using CLSI document M38-A2. Amphotericin B and posaconazole had the lowest geometric mean MICs (
Originele taal-2Engels
TijdschriftAntimicrobial Agents and Chemotherapy
Volume62
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 jan. 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Antifungal susceptibility of emerging dimorphic pathogens in the family Ajellomycetaceae'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit