Antifungal susceptibility of emerging dimorphic pathogens in the family Ajellomycetaceae

Karolina Dukik, Abdullah M.S. Al-Hatmi, Ilse Curfs-Breuker, Dirk Faro, Sybren De Hoog, Jacques F. Meis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

27 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Antifungal susceptibility of emerging dimorphic pathogens in the family Ajellomycetaceae'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences